บ้านพักตากอากาศขนาดเล็กที่สร้างจากไม้ยกพื้นสูง

Share on Facebook0Share on Google+0

บ้านพักตากอากาศขนาดเล็กที่สร้างจากไม้ยกพื้นสูง

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านหลังเล็กที่ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุด