บรรยากาศรอบบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กสำหรับพักตากอากาศ

บรรยากาศรอบบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กสำหรับพักตากอากาศ

สภาพแวดล้อมภายนอกที่กว้างขวางสุดลูกหูลูกตาจริง ๆ

Share on Facebook0Share on Google+0

บรรยากาศรอบบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กสำหรับพักตากอากาศ

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านหลังเล็กที่ถูกออกแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุด