ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 5

ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 5

มีลิ้นชักและชั้นวางเอาไว้เก็บของใช้ชิ้นเล็ก ๆ และเครื่องประดับได้มากมาย

Share on Facebook0Share on Google+0

ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 5

Share on Facebook0Share on Google+0
ตู้เสื้อผ้าที่ออกแบบในแนวคิดแบบ Walk-in