ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 3

ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 3

เมื่อเปิดประตูของตู้เสื้อผ้าออกเต็มที่ จะมีกระจกเงาอยู่ทั้งสองด้านของประตูอีกด้วย

Share on Facebook0Share on Google+0

ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 3

Share on Facebook0Share on Google+0
ตู้เสื้อผ้าที่ออกแบบในแนวคิดแบบ Walk-in