ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 2

ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 2

เมื่อเปิดประตูออกมาจะเห็นว่ามีทั้งช่องเก็บรองเท้าหรือกระเป๋าและลิ้นชักเก็บเครื่องประดับ

Share on Facebook0Share on Google+0

ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 2

Share on Facebook0Share on Google+0
ตู้เสื้อผ้าที่ออกแบบในแนวคิดแบบ Walk-in