ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 1

ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 1

เมื่อเริ่มเปิดประตูสักด้าน ก็จะเห็นแล้วว่าภายในไม่เหมือนกับตู้เสื้อผ้าโดยทั่วไป

Share on Facebook0Share on Google+0

ภายในตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in 1

Share on Facebook0Share on Google+0
ตู้เสื้อผ้าที่ออกแบบในแนวคิดแบบ Walk-in