ตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in

ตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in

หน้าตาตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ Walk-in เมื่อปิดประตูตู้เสื้อผ้า ก็จะมองเห็นเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าธรรมดา ๆ

Share on Facebook0Share on Google+0

ตู้เสื้อผ้าในแนวคิดแบบ walk-in

Share on Facebook0Share on Google+0
ตู้เสื้อผ้าที่ออกแบบในแนวคิดแบบ Walk-in