ห้องนอนของบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กกับชีวิตที่พอดี 2

ห้องนอนของบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กกับชีวิตที่พอดี 2

มีหน้าต่างบนหลังคา ตรงบริเวณหัวเตียงเอาไว้นอนดูดาวกันได้ทั้งคืนเลย

Share on Facebook0Share on Google+0

ห้องนอนของบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กกับชีวิตที่พอดี 2

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านไม้ชั้นเดียวหลังเล็กที่สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัย