ห้องนอนของบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กกับชีวิตที่พอดี 1

ห้องนอนของบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กกับชีวิตที่พอดี 1

ห้องนอนของบ้านจะทำเป็นห้องใต้หลังคาซึ่งอยู่ด้านบนของโซนห้องครัวและห้องน้ำ ต้องออกแรงปีนบันไดลิงกันขึ้นไปหน่อย

Share on Facebook0Share on Google+0

ห้องนอนของบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดเล็กกับชีวิตที่พอดี 1

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านไม้ชั้นเดียวหลังเล็กที่สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัย