the empire แบบบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์นหน้าตรง

the empire แบบบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์นหน้าตรง

มุมมองหน้าตรง ด้านล่างขวาเป็นโรงเก็บรถ และชั้นสองมีระเบียงที่เปิดโล่ง

Share on Facebook0Share on Google+0

the empire แบบบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์นหน้าตรง

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านในสไตล์โมเดิร์นสองชั้นที่สมดุลทั้งความงามและการอยู่อาศัย