Tag Archives: แบบบ้านชั้นเดียวสวย ๆ

แบบบ้านชั้นเดียวริมทะเล

แบบบ้านชั้นเดียวผนังกระจกริมทะเล...

บรรยากาศริมทะเลที่สวยงาม สามารถที่จะนอนแช่ในอ่างอาบน้ำพร้อมทั้งทอดสายตามองไปยังภาพทิวทัศน์ของทะเลที่กว้างไกลด้านนอกด้วยความผ่อนคลาย นั่งสัมผ... Continue Reading