Tag Archives: บ้านต้นไม้

ชิงช้าบนบ้านต้นไม้สุดขอบโลก

นั่งชิงช้าที่สุดขอบโลกบนบ้านต้นไม้ในเอกวาดอร์...

ในสมัยเด็ก ๆ ใครเคยนั่งชิงช้าเล่นกันบ้าง? คิดว่าคำตอบร้อยละเก้าสิบของคำถามนี้น่าจะเป็นคำตอบที่บอกว่าเคยเล่นมาแล้ว อาจจะไม่ต้องย้อนไปในวัยเด็... Continue Reading