แบบแปลนของบ้านเดี่ยว contemporary สร้างจากไม้ชั้นเดียว

แบบแปลนของบ้านเดี่ยว contemporary สร้างจากไม้ชั้นเดียว

แบบแปลนผังตำแหน่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

Share on Facebook0Share on Google+0

แบบแปลนของบ้านเดี่ยว contemporary สร้างจากไม้ชั้นเดียว

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวตกแต่งด้วยงานไม้ได้อย่างลงตัว