ห้องครัวของบ้านเดี่ยว contemporary สร้างจากไม้ชั้นเดียว 2

ห้องครัวของบ้านเดี่ยว contemporary สร้างจากไม้ชั้นเดียว 2

ผนังในส่วนเค้าเตอร์ทำอาหาร ปูด้วยโมเสค เพื่อความสวยงามและช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย

Share on Facebook0Share on Google+0

ห้องครัวของบ้านเดี่ยว contemporary สร้างจากไม้ชั้นเดียว 2

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวตกแต่งด้วยงานไม้ได้อย่างลงตัว