ภายในห้องนอนของแบบบ้านชั้นเดียวเปิดโล่ง

ภายในห้องนอนของแบบบ้านชั้นเดียวเปิดโล่ง

ภายในโซนห้องนอนของบ้าน ซึ่งอยู่ติดผนังฝั่งที่สร้างจากก้อนอิฐ

Share on Facebook0Share on Google+0

ภายในห้องนอนของแบบบ้านชั้นเดียวเปิดโล่ง

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านชั้นเดียวขนาดเล็กเปิดผนังให้เห็นในทุกสัดส่วน