มุมมองจากภายนอกในตอนกลางวันของแบบบ้านชั้นเดียวเปิดโล่ง

มุมมองจากภายนอกในตอนกลางวันของแบบบ้านชั้นเดียวเปิดโล่ง

หนึ่งภาพมุมมองสวย ๆ ของแบบบ้านชั้นเดียวหลังเล็ก ๆ หลังนี้

Share on Facebook0Share on Google+0

มุมมองจากภายนอกในตอนกลางวันของแบบบ้านชั้นเดียวเปิดโล่ง

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านชั้นเดียวขนาดเล็กเปิดผนังให้เห็นในทุกสัดส่วน