แบบแปลนชั้นล่างของบ้านสองชั้น renovate ใหม่ที่ซิดนีย์

แบบแปลนชั้นล่างของบ้านสองชั้น renovate ใหม่ที่ซิดนีย์

ภาพแบบแปลนห้องต่าง ๆ ของบ้านบริเวณชั้นล่าง

Share on Facebook0Share on Google+0

แบบแปลนชั้นล่างของบ้านสองชั้น renovate ใหม่ที่ซิดนีย์

Share on Facebook0Share on Google+0
สีสันและความทันสมัยจากบ้านสองชั้นที่ได้รับการ Renovate อย่างมีสไตล์