นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในโลกยุคปัจจุบันข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจและต้องการ ทางเว็บไซต์ www.banindy.com จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.banindy.com ทุกท่าน ดังต่อไปนี้

การเข้าชมเว็บไซต์ www.banindy.com
ผู้เยี่ยมชมทุกท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ www.banindy.com ได้ทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เว็บไซต์ เพื่อเข้าไปค้นหาตัวอย่างของการแต่งบ้านรูปแบบต่าง ๆ ไอเดียการตกแต่งห้องเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการนำไปใช้กับบ้านของท่านเอง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการสำรวจความนิยมในการเข้าเยี่ยมชม ทางเว็บไซต์ www.banindy.com จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยี่ยมชมอันได้แก่ ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) หมายเลขไอพี (IP Address) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็บไซต์ www.banindy.com จะใช้ข้อมูลสถิติที่รวบรวมมาเพียงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่นำไปเสนอขายให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ www.banindy.com อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เยี่ยมชมทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ www.banindy.com จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเข้ามาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.banindy.com