แปลนชั้นล่างของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้

แปลนชั้นล่างของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้

แปลนบ้านชั้นล่าง

Share on Facebook0Share on Google+0

แปลนชั้นล่างของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านเดี่ยวสองชั้นที่สร้างจากไม้กับสภาพแวดล้อมอันสดชื่น