ห้องทานข้าวของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้ 2

ห้องทานข้าวของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้ 2

อีกมุมหนึ่งของห้องทานข้าวประจำบ้าน

Share on Facebook0Share on Google+0

ห้องทานข้าวของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้ 2

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านเดี่ยวสองชั้นที่สร้างจากไม้กับสภาพแวดล้อมอันสดชื่น