ประตูทางเข้าของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้

ประตูทางเข้าของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้

โถงประตูทางเข้าด้านหน้าของบ้าน ปูพื้นด้วยกระเบื้อง

Share on Facebook0Share on Google+0

ประตูทางเข้าของบ้านเดี่ยวสองชั้นสีแดงสร้างจากไม้

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านเดี่ยวสองชั้นที่สร้างจากไม้กับสภาพแวดล้อมอันสดชื่น