แบบบ้านไม้สามชั้นริมเชิงเขากับห้องน้ำภายนอก

แบบบ้านไม้สามชั้นริมเชิงเขากับห้องน้ำภายนอก

ภายนอกบ้านชั้นล่างสุดจะมีห้องสำหรับ ล้างตัวและล้างเท้าไว้ต่างหาก

Share on Facebook0Share on Google+0

แบบบ้านไม้สามชั้นริมเชิงเขากับห้องน้ำภายนอก

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านไม้สามชั้นบรรยากาศร่มรื่นริมเชิงเขา