ระเบียงชั้นสองของแบบบ้านสามชั้น

ระเบียงชั้นสองของแบบบ้านสามชั้น

รูประเบียงไม้บนชั้นสองและชั้นสาม

Share on Facebook0Share on Google+0

ระเบียงชั้นสองของแบบบ้านสามชั้น

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านไม้สามชั้นบรรยากาศร่มรื่นริมเชิงเขา