แปลนชั้นสามและสี่ของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

แปลนชั้นสามและสี่ของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

แบบแปลนตำแหน่งห้องต่าง ๆ บนชั้นสามและชั้นสี่ของบ้าน

Share on Facebook0Share on Google+0

แปลนชั้นสามและสี่ของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านหอคอยกลางป่า สัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยงาม