แปลนชั้นหนึ่งและสองของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

แปลนชั้นหนึ่งและสองของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

แบบแปลนตำแหน่งห้องต่าง ๆ บนชั้นหนึ่งและชั้นสองของบ้าน

Share on Facebook0Share on Google+0

แปลนชั้นหนึ่งและสองของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านหอคอยกลางป่า สัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยงาม