โถงบันไดของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

โถงบันไดของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

โถงบันไดเหล็กที่จะพาขึ้นไปยังชั้นต่าง ๆ ของบ้าน กับการตกแต่งที่ดูเรียบง่าย

Share on Facebook0Share on Google+0

โถงบันไดของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านหอคอยกลางป่า สัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยงาม