ห้องนอนของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

ห้องนอนของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

ภายในห้องนอน จะใช้โคมไฟเพดานขนาดเล็กหลายดวง ที่สามารถปรับทิศทางการส่องแสงได้

Share on Facebook0Share on Google+0

ห้องนอนของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านหอคอยกลางป่า สัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยงาม