ผนังไม้ของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

ผนังไม้ของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

ผนังด้านหน้าและด้านหลังของบ้านจะเป็นไม้อัดแบบหนา

Share on Facebook0Share on Google+0

ผนังไม้ของบ้านหอคอยสี่ชั้นกลางป่า

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านหอคอยกลางป่า สัมผัสที่ใกล้ชิดธรรมชาติและทิวทัศน์อันสวยงาม