แบบแปลนของแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสร้างจากไม้สดใสน่ารัก

แบบแปลนของแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสร้างจากไม้สดใสน่ารัก

แบบแปลนการจัดวางห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

Share on Facebook0Share on Google+0

แบบแปลนของแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสร้างจากไม้สดใสน่ารัก

Share on Facebook0Share on Google+0
บ้านเดี่ยวสร้างจากไม้ที่ตกแต่งได้อย่างสดใสและน่ารัก