โถงห้องนั่งเล่นของแบบบ้านที่ renovate จากโบสถ์เก่าในออสเตรเลีย 4

โถงห้องนั่งเล่นของแบบบ้านที่ renovate จากโบสถ์เก่าในออสเตรเลีย 4

มุมนี้สามารถมองเห็นเพดานสูง ๆ ของโบสถ์เก่า และชั้นลอยด้านบน

Share on Facebook0Share on Google+0

โถงห้องนั่งเล่นของแบบบ้านที่ renovate จากโบสถ์เก่าในออสเตรเลีย 4

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างสวยงามจากโบสถ์หลังเก่าในออสเตรเลีย