การตกแต่งภายในห้องใต้หลังคาโดยรวมทุกอย่างไว้ในห้องเดียว

การตกแต่งภายในห้องใต้หลังคาโดยรวมทุกอย่างไว้ในห้องเดียว

ส่วนกลางห้องจะเป็นห้องน้ำ ที่จะแยกห้องออกเป็นสองฝั่งโดยปริยาย

Share on Facebook0Share on Google+0

การตกแต่งภายในห้องใต้หลังคาโดยรวมทุกอย่างไว้ในห้องเดียว

Share on Facebook0Share on Google+0
การตกแต่งห้องใต้หลังคาโดน ๆ ที่มีครบทุกอย่างในห้องเดียว