แบบบ้านไม้สองชั้นหลังคาจั่วสวยคลาสสิก

แบบบ้านไม้สองชั้นหลังคาจั่วสวยคลาสสิก

ระเบียงไม้ด้านหน้าที่ชั้นล่าง มีพื้นที่มากพอที่จะวางชุดโซฟาขนาดย่อมได้

Share on Facebook0Share on Google+0

แบบบ้านไม้สองชั้นหลังคาจั่วสวยคลาสสิก

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านไม้สองชั้นหลังคาจั่วสุดคลาสสิก