แบบบ้านไม้ชั้นครึ่งลอยน้ำขนาดเล็ก

แบบบ้านไม้ชั้นครึ่งลอยน้ำขนาดเล็ก

ห้องอาบน้ำที่กั้นแยกต่างหาก เทพื้นด้วยซีเมนต์และผนังกระเบื้องแก้วสีเขียว

Share on Facebook0Share on Google+0

แบบบ้านไม้ชั้นครึ่งลอยน้ำขนาดเล็ก

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านไม้ชั้นครึ่งขนาดเล็กในแบบบ้านริมน้ำ