แบบบ้านสองชั้น open space ประเทศเวียดนาม

แบบบ้านสองชั้น open space ประเทศเวียดนาม

พื้นที่ของบ้านที่ถูกขนาบข้างด้วยบ้านหลังอื่นทั้งสองด้านแบบติดพื้นที่กันเลย

Share on Facebook0Share on Google+0

แบบบ้านสองชั้น open space ประเทศเวียดนาม

Share on Facebook0Share on Google+0
แบบบ้านสองชั้นอันแสนอบอุ่นในรูปแบบ open space