ชิงช้าบนบ้านต้นไม้สุดขอบโลก

Share on Facebook0Share on Google+0

ชิงช้าบนบ้านต้นไม้สุดขอบโลก

Share on Facebook0Share on Google+0
นั่งชิงช้าที่สุดขอบโลกบนบ้านต้นไม้ในเอกวาดอร์